W lipcu 2019 Indie wprowadzają na całym obszarze państwa dokument "prawo jazdy smart".

In July 2019 India introduces 'smart driving licence' document. 

Pierwszy raz w całym, bardzo niejednorodnym etnicznie i administracyjnie,  kraju obowiązywał będzie ujednolicony dokument: kolorystyka, projekt, zabezpieczenie. Dokument będzie zawierał także informację czy kierowca zgadza się być dawcą organów do transplantacji. Jednak najciekawszym elementem w błyskawicznie rozwijającym się technologicznie kraju będzie "smart" charakter dokumentu:

  • mikroczip

  • kod QR, który umożliwi błyskawiczny dostęp do wszystkich niezbędnych danych kierowcy

  • system Near Field Communication (komunikacja krótkiego zasięgu) znany choćby z kart kredytowych lub bankomatowych.


Celem wprowadzenia kart "smart" jest usprawnienie procesu weryfikacji danych personalnych kierowcy.

English version:

diverse - zróżnicowany

uniformed document - ujednolicony dokument

obligatory - obowiązkowe/ obowiązujące

donate organs - przekazać organy do transplantacji

prompt access to ... - szybki dostęp do ...

data of the driver - dane kierowcy

[audio mp3="https://www.szkola-jazdy.pl/wp-content/uploads/2018/11/smart-card.mp3"][/audio]

For the first time in the very diverse society (from the ethnical and administrative point of view), the uniformed document will be obligatory: color, design, security features. The document will also include the information if the driver agrees to donate his organs post mortem. However, the most interesting feature of the document is its 'smart' character:

  • microchip

  • QR code which will facilitate prompt access to all necessary data of the driver

  • Near Field Communication already used in ATM and credit cards.


The aim of the 'smart' card implementation is the improvement of the driver's personal data verification.
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0