W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących RODO, duża część wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego zmieniła zasady dotyczące wywoływania kandydatów na kierowców na egzaminy. Ale nie wszystkie. Bo przepisy interpretowane są w różny sposób.

O nowych zasadach, którymi objęto kandydatów na kierowców, WORD-y informują na swoich stronach internetowych. „Z dniem 25 maja 2018 r. osoby przystępujące do egzaminów na prawo jazdy, będą wywoływane po imieniu i godzinie egzaminu. Na ekranie w poczekalni egzaminu praktycznego będzie wyświetlana kolejka osób egzaminowanych, na której zamiast nazwiska, będzie widniał numer ewidencyjny kandydata, który jest na zaświadczeniu o wyznaczeniu terminu egzaminu” – wyjaśnia WORD w Szczecinie.

Nie zapomnij swojego numeru

Trochę inaczej jest w Kielcach. Tutaj postawiono wyłącznie na numer ewidencyjny. „Z dniem 25 maja 2018 r. osoby przystępujące do egzaminów na prawo jazdy będą wywoływane przez system przywoławczy do egzaminu praktycznego przy pomocy numeru ewidencyjnego znajdującego się na zaświadczeniu o zapisie na egzamin. W związku z powyższym osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy powinna znać swój numer ewidencyjny” – czytamy na stronie internetowej kieleckiego ośrodka.

Skąd te zmiany?
– Nowy sposób wywoływania kandydatów na kierowców na egzamin, z użyciem numeru ewidencyjnego wynika z interpretacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz.urz.UE.L nr 119, str. 1) oraz realizacji przyjętych w WORD Kielce polityk ochrony danych – wyjaśnia Krzysztof Gołębski, inspektor ochrony danych w kieleckim WORD-zie.

Gołębski powołuje się przy tym na różne artykuły i motywy RODO. Chodzi m.in. o definicje takich słów jak „dane osobowe”, „naruszenie danych osobowych”, zasady dotyczące ich przetwarzania oraz obowiązki administratora.

W Zielonej Górze (prawie) bez zmian

Z kolei WORD w Zielonej Górze dalej wywołuje kandydatów na kierowców z imienia i nazwiska. Przestano jedynie wywieszać „wokandę”. Przyszłych kierowców informuje się, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z  art. 51 ustawy o kierujących pojazdami, w celu ustalenia terminu, przeprowadzenia i rozliczenia  egzaminu państwowego na prawo jazdy, wywołania na praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy z imienia i nazwiska przez urządzenie nagłaśniające.

Co możemy przeczytać w przywoływanym przepisie? Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
– Przydzielone numery  –  identyfikatory, też są danymi osobowymi – uważa Rafał Gajewski, dyrektor WORD-u w Zielonej Górze.

Poza tym, ciągnie Gajewski, osoba wywoływana po numerze identyfikacyjnym może się po prostu zestresować. Bo musi go pamiętać albo mieć przy sobie kartkę, gdzie ten numer jest zapisany.

Słupsk zmienił zasady wcześniej

A jak jest w Słupsku? Tam zmiany wprowadzono już w… 2014 r. Cel?
– Ochrona danych osobowych klientów WORD-u – wyjaśnia Zbigniew Wiczkowski, dyrektor słupskiego ośrodka.

Osoba wylosowana na egzamin jest wyczytywana przez egzaminatora w następujący sposób: „Pani/pan z nr ewidencyjnym XXXX/20XX – zapraszam na egzamin kategorii X – do pojazdu nr X.”. Dopiero w przypadku braku reakcji, podczas trzeciej próby wyczytania, osoba zostanie wywołana innym komunikatem. Jakim? „Pani/pan – tutaj nazwisko – z nr ewidencyjnym XXXX/20XX zapraszam na egzamin kategorii X do pojazdu X”.

Jakub Ziębka

 
Jakub Ziębka felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0