Ilość wydawanych praw jazdy

  • „Gdzie się podziali kursanci” tak zatytułowaliśmy odcinek programu Porozmawiajmy o Branży.
  • I rzeczywiście, większość OSK twierdzi, że kursantów jest zdecydowanie mniej.
  • Potwierdza to też porównanie liczby wydanych praw jazdy w pierwszych kwartałach 2021 i 2022.

W trzyletnim okresie 2018-2021 odnotowujemy 11% spadek liczby wydanych praw jazdy. Natomiast porównując pierwszy kwartał 2021 i 2022 , odnotowujemy 10% spadek wydanych praw jazdy. W okresie 1 roku!

Rafał Matuszak (e-kierowca): Gdy nałożymy na to omawiane trendy, np. w Stanach Zjednoczonych, według których młodzież nie jest zainteresowana kursami na prawo jazdy, bo są inne środki transportu, nie mają czasu na prawo jazdy ze względu na ilość zajęć, łatwo jest poruszać się dostępnymi, publicznymi środkami transportu- są coraz ciekawsze… Jeśli w Ameryce w czasie 4-5 lat liczba wydawanych praw jazdy zmniejszyła się o 30% to musimy być świadomi, że ten trend przyjdzie do nas i tak naprawdę już go widać.