Gdzie się podziali kursanci? – LIVE 12 maja o 20:30

Featured Video Play Icon

Co się dzieje?! Dlaczego nie ma kursantów?! Przecież w czasie pandemii było tak dobrze!

Coraz więcej takich komentarzy, pytań kierowanych jest do redakcji szkola-jazdy.pl. Na branżowych forach w mediach społecznościowych takimi zdaniami rozpoczynane są dyskusje branżowe. 

Sytuacja jest poważna, najlepiej świadczą o tym fakty: ośrodki szkolenia kierowców w otwarcie przyznają, że kursantów jest zdecydowanie mniej, nie traktują tego jako biznesową tajemnicę danych, ale ogólnobranżowe zjawisko społeczne. Nie jest ono definiowane geograficznie- 50% spadki notują zarówno szkoły jazdy w dużych miastach, jak i w małych miasteczkach. Nie ma także wymiaru liczonego zamożnością mieszkańców, spadki dotyczą zarówno OSK działających w najbogatszych i najbiedniejszych gminach w Polsce.

W czwartek 12 maja w programie Porozmawiajmy o Branży zastanowimy się, co jest przyczyną dramatycznej sytuacji i co możemy zrobić- indywidualnie i branżowo:

  • Czy  za brak kandydatów odpowiedzialna jest cyfryzacja życia codziennego i zainteresowań nastolatków?
  • Jak istotny wpływ wywierają niewłaściwie rozumiane postawy pro-ekologiczne?
  • Czy trwale rosnące ceny paliw i serwisu pojazdów są czynnikiem zniechęcającym rodziców i młodych ludzi do uzyskania kompetencji kierowcy?
  • A może to inflacja i kryzys? Jakie decyzje zakupowe podejmują w tej chwili Polacy, a co odkładają na „póżniej”?

Zastanówmy się, czy treści kursów i sposób ich prowadzenia, materiały edukacyjne są wystarczająco atrakcyjne? Czy po prostu odpowiadają potrzebom potencjalnych kursantów?

  • Co możemy w tej sytuacji zrobić jako indywidualni przedsiębiorcy, a co powinno zrobić państwo? 

We Francji, która jest jednym z europejskich liderów we wdrażaniu rozwiązań służących ekologii, rząd zdecydował o współfinansowaniu kursów i egzaminów na prawo jazdy. Powód? Uzyskanie kompetencji kierowcy sprzyja bezpieczeństwu ruchu drogowego, rozwojowi psychomotorycznemu, wyrabianiu postawy krytycznego myślenia, przestrzeganiu przepisów prawa w ogóle. Zwiększa także atrakcyjność młodego człowieka na rynku pracy. Jednym z wymagań stawianych przed kandydatami jest przejście obszernie rozszerzonego kursu pierwszej pomocy. 

  • Czy takie rozwiązanie jest możliwe w Polsce?
  • Czy właściwym sposobem na przetrwanie i… rozwój jest specjalizacja, poszukiwanie nowych nisz rynkowych?

Co nas czeka i jakie działania powinniśmy podjąć już teraz?