Gdańsk, doskonały w zakresie BRD

Gdański Program Uspokojenia Ruchu oraz Gdański Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2016 – 2030 otrzymały nagrodę Unii Europejskiej: Doskonałość BRD 2023, w kategorii bezpieczeństwo na drogach miejskich.

Nagrody w konkursie, któremu patronuje Komisja Europejska, zostały przyznane z Brukseli przez Internet. Wspólnym celem organizatorów oraz władz centralnych i samorządowych, których projekty zostały zgłoszone do różnych kategorii konkursowych, jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach w całej Europie. Nagrodzone inicjatywy to, m.in. adresowany do seniorów słoweński projekt przejażdżki z instruktorem, belgijski pomysł na chodniki bez przeszkód i irlandzka droga do zera. Warto przypomnieć także, że małopolski projekt Bezpieczeństwo pieszych – wspólna odpowiedzialność, awansował do ścisłego finału konkursu. A 20 czerwca Polsce przyznana została nagroda Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu.