Funkcjonalność POSK

  • Perspektywa czerwcowej podwyżki cen za korzystanie z Portalu OSK oraz tryb ich wprowadzenia wywołały burzę w branży szkolenia kierowców.
  • Ale jednocześnie pojawiły się wątpliwości dotyczące przydatności rozwiązań oferowanych przez POSK.
  • Gościem Programu Porozmawiajmy o Branży był Tadeusz Wachowski, Dyrektor Pionu Produkcji Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

„PWPW nie odpowiada za proces kształcenia, a za prawidłowość procesu pozyskiwania uprawnień. Proces kształcenia kierowców jest dla nas niezmiernie istotny, natomiast proszę pamiętać o tym, że pierwszą bazę pytań egzaminacyjnych na potrzeby systemu egzaminowania przygotowywała PWPW wraz z Instytutem Transportu Samochodowego. Jednak na skutek zmian przepisów prawa, baza pytań egzaminacyjnych stała się własnością Ministra Infrastruktury, on odpowiada za jej rozwój. W związku z tym PWPW nie miała już ambicji rozwijać części związanej ze szkoleniem. To rozwiązanie przede wszystkim służy wspieraniu zarządzania ośrodkiem”.

Tadeusz Wachowski zwraca uwagę, że już niedługo zostaną uchwalone przepisy z projektu ustawy UC 18 dotyczące zmiany ustawy o transporcie drogowym. Zmiany te implikują bardzo istotne modyfikacje po stronie Portalu OSK w zakresie udostępniania profilu kandydatów na kierowców i profilu kierowców zawodowych.

Skutkiem tych działań jest coś, co roboczo określamy jako uwolnienie PKK i PKZ. Począwszy od daty wdrożenia, udostępniamy środowisko do integracji każdemu podmiotowi, który będzie dysponował zapleczem technicznym i organizacyjnym oraz będzie miał swoje rozwiązanie. Każdy podmiot na rynku, po spełnieniu tych wymagań, będzie mógł nieodpłatnie pozyskiwać PKK i PKZ po zintegrowaniu się z naszym systemem”.