Francja: Niektóre regiony zwiększają maksymalny limit prędkości

1 lipca roku 2018 we Francji wprowadzono prawo obniżające prędkość na drogach zarządzanych przez departamenty z 90 km/h do 80 km/h. Konieczność argumentowano wzrastającą liczbą wypadków śmiertelnych na drogach.

Po wejściu w życie ustawy o mobilności, departamenty dostały prawo podwyższenia prędkości do 90 km/h.

Część departamentów zdecydowała się podwyższyć prędkość dopuszczalną, na zarządzanych przez siebie drogach. Na razie taką decyzje podjął departament Marny Górnej, ale w ślad za nimi do zmian przygotowują się następne i tak według prognoz Ligi Obrony Kierowców będzie ich około dwunastu.

Wprowadzeniu limitów sprzeciwiały się tzw. Żółte Kamizelki.