Fotoradar i milczenie?

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na konflikt pomiędzy ustawową koniecznością wskazania kierującego pojazdem, którego wykroczenie zarejestrował fotoradar, a ustawą zasadniczą.

Obecnie właściciel pojazdu, który został zarejestrowany przez fotoradar, ma obowiązek podać służbom dane kierującego pojazdem.

RPO twierdzi jednak, że łamie to konstytucyjne prawo do zachowania milczenia jako środka dopuszczonego w obronie.

W obecnym kształcie prawnym za zachowanie milczenia i nie wskazanie sprawcy nakładana jest kara.

RPO zwrócił się do przewodniczącego senackiej Komisji Ustawodawczej o podjęcie prawnych działań, które uregulują aktualny stan.