Finanse WORD-ów na nowo

Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Infrastruktury reguluje warunki gospodarki finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i ewidencji przychodów i rozchodów ośrodków.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie przepisu uznającego dotację podmiotową lub celową przyznawaną z budżetu województwa jako przychód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Przychód ten może zostać spożytkowany przez WORD na dofinansowanie kosztów realizacji zadań nie będących przedmiotem działalności gospodarczej. Rozporządzenie wejdzie w życie 3 sierpnia bieżącego roku. Nie od dzisiaj wiadomo, że finansowanie WORD-ów kuleje,  a osiągane wyniki finansowe nie pozwalają na skuteczne realizowanie celów statutowych ośrodków.