Język angielski dla instruktorów fasten the seatbelt- ...

  • zapiąć pas bezpieczeństwa


Fasten the seatbelt! - Zapnij pas! Proszę zapiąć pas! tryb rozkazujący (pamiętacie? Tylko bezokolicznik)

You need to fasten the seatbelt before you turn on the engine- Musisz zapiąć pas zanim włączysz silnik

If you forget to fasten the seatbelt before you enter the traffic, you will fail the examination- Jeśli zapomnisz zapiąć pas zanim włączysz się do ruchu, nie zdasz egzaminu.

Fastening the seatbelt is one of the most basic preparations during the first stage of the exam- Zapięcie pasa bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych czynności podczas pierwszej części egzaminu.

Keep the seatbelt fastened throughout the drive- Miej pas zapięty podczas całej jazdy.

Zwróćcie uwagę, że 't' w 'fasten' jest w wymowie nieme, nie ma go!
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0