Zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców zawodowych

Rządowe Centrum Legislacji skierowało do Ministerstwa Infrastruktury pismo, w którym informuje, że poprawiony projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy nie wymaga ponownego rozpatrzenia przez komisję prawniczą. 

Decyzja Rządowego Centrum Legislacji dotyczy projektu rozporządzenia przekazanego przez Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury z naniesionymi poprawkami, stosownie do uwag przekazanych przez RCL w dniu 23 stycznia. Departament Prawny Ministerstwa przekazał poprawiony projekt tydzień później, 1 lutego. W dokumencie “Ocena skutków regulacji” wyszczególniono 20 zmian omówionych w konsultacjach społecznych. Ministerstwo zakłada, że “skonsultowany projekt rozporządzenia zmieniający ww. rozporządzenie spełni oczekiwania środowiska w tym zakresie”.