Fakty OSK – Wychowanie komunikacyjne w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało zmiany do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej przedmiotu technika, polegające na uzupełnieniu i poszerzeniu treści nauczania z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Nowa podstawa programowa będzie realizowana już w roku szkolnym, który rozpocznie się 1 września bieżącego roku. Do rozporządzenia dodano zagadnienia związane, m.in. z korzystaniem ze smartfonów podczas przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpiecznego poruszania się rowerami, hulajnogami i innymi urządzeniami transportu osobistego. Uczniowie poznają znaki drogowe i podstawowe zasady ruchu drogowego. Dowiedzą się także dlaczego należy nosić odblaski i jeździć na rowerze w kasku. Wprowadzone zostają zmiany do założeń przedmiotu technika, celów kształcenia, treści nauczania oraz warunków i sposobu realizacji. Nowa podstawa programowa będzie obowiązywać od klasy czwartej szkoły podstawowej.