Fakty OSK – Wychowanie komunikacyjne w szkołach-rozporządzenie podpisane

6 lutego Minister Edukacji Narodowej podpisał projekt rozporządzenia zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Do programu nauczania dodane zostaną treści związane z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Zmiany zostały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według założeń, podczas lekcji przedmiotu technika uczniowie zostaną przygotowani do bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, w wielu rolach, m.in. jako pasażer, pieszy, kierujący rowerem. Do programu nauczania zostaną włączone zagadnienia związane z poruszaniem się urządzeniami transportu osobistego, w tym: hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami wspierającymi ruch. Zmieniona podstawa programowa będzie obowiązywać od roku szkolnego 2023 / 2024 w klasie czwartej szkoły podstawowej, a następnie- sukcesywnie w klasie piątej i szóstej.