Fakty OSK – Tor Modlin areną szkoleń profilaktycznych

Warszawski WORD oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizują kolejną edycję szkolenia profilaktycznego dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B. Szkolenie adresowane jest do kierowców w wieku od 18 do 24 lat i powyżej 55 lat. 

To będzie trzecia edycja szkolenia, które ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą projektu, wyłonionym w drodze przetargu, będzie Tor Modlin. Organizatorom zależy na wyrobieniu wśród młodych kierowców świadomości zagrożeń wynikających z podejmowania ryzykownych zachowań na drodze. Chodzi przede wszystkim o nadmierną prędkość. Z kolei doświadczeni kierowcy edukowani będą w zakresie konsekwencji naturalnego obniżenia refleksu i odporności na zmęczenie. Program szkolenia obejmuje takżę wzmocnienie świadomości konsekwencji spożywania alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić osobiście lub mailowo w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, na ulicy Odlewniczej.