Fakty OSK – Nowe przepisy o kontroli trzeźwości pracowników. Już obowiązują

21 lutego weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy uprawniająca pracodawców do przeprowadzenia kontroli pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków.

Przepisy nowelizacji z dnia 1 grudnia ubiegłego roku stanowią, że pracodawca jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli jeśli jest to niezbędne dla ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego i za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Wprowadzenie kontroli trzeźwości, sposób jej przeprowadzenia oraz objęta nią grupa pracowników ustalone zostaną w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, ewentualnie w stosownym obwieszczeniu. O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem jej prowadzenia.