Fakty OSK – Margines błędu pomiaru prędkości

Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje racjonalne karanie przekroczenia dopuszczalnej prędkości w zakresie od 1 do 10  km/ godz. 

Według Rzecznika wprowadzona karalność za przekroczenie prędkości do dziesięciu km/godz. budzi zastrzeżenia. We wnioskach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowcy podnoszą, że nieuzasadnione i nieracjonalne jest karanie kierowców za przekroczenie prędkości o 1 km/ godz. jeśli margines błędu urządzenia pomiarowego wynosi… 3 km/ godz. Kierowcy powołują się na tzw. margines tolerancji błędu lub margines techniczny. Problem dodatkowo obciąża sądy, które muszą rozpatrywać sprawy kwestionowania wyników pomiaru prędkości. Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje następujące rozwiązanie: należy przyjąć, że pomiar wskazany urządzeniem jest obciążony pewnym marginesem błędu. To z kolei pozwoliłoby na wymierzenie kary na podstawie tzw. pomiaru przyjętego, czyli wyniku zmniejszenia pomiaru wskazanego urządzeniem o maksymalny margines błędu pomiaru.