Fakty OSK – Instruktorzy na Uniwersytety!

Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców to nowy kierunek studiów podyplomowych otwarty na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Trwająca dwa semestry nauka rozpocznie się w kwietniu bieżącego roku.
To partnerski projekt Warszawskiego WAT-u oraz Instytutu Transportu Samochodowego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Studia adresowane są do instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, właścicieli ośrodków szkolenia kierowców, urzędników starostw i urzędników marszałkowskich. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie nowej techniki samochodowej, prowadzenia egzaminów na prawo jazdy, bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii, a także świadomości aktualnego stanu prawnego. Zapisy już trwają, a swoje uczestnictwo można zgłaszać na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej.