Baza pytań egzaminacyjnych nadal jawna

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, deklaruje, że  resort nie utajni pytań egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Jeszcze w grudniu 2022 roku planowane zmiany w ustawie o kierujących pojazdami przewidywały utajnienie testów. Ministerstwo twierdziło, że projekt ma na celu poprawę systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Jednak grupa posłów opozycji skierowała w tej sprawie interpelację, w której podważona została skuteczność przedstawionych propozycji. Posłowie stwierdzili, że utajnienie pytań skutkować będzie brakiem społecznej kontroli nad treścią i odpowiedziami uznanymi za poprawne. Niejednokrotnie błędy w testach były wychwytywane przez obywateli i następnie korygowane przez odpowiednie organy. Posłowie zauważyli również, cytujemy, że w przypadku egzaminu teoretycznego nierzadko jedna odpowiedź udzielona przez zdającego, a uznana przez system za niepoprawną, może zaważyć na uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu. Odpowiedź, w której Rafał Weber jednoznacznie stwierdza, że Ministerstwo nie utajni pytań na egzaminie państwowym na prawo jazdy została skierowana do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.