Nowe znaki lub… nowe znaczenia

Na mocy dwóch rozporządzeń wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury niektóre znaki znikają, a niektórym nadawane są nowe znaczenia… Nowe zasady obowiązywać będą już od 5 grudnia.

Resort tłumaczy zmiany koniecznością uporządkowania oznaczeń, m.in.  w związku ze zmianą dopuszczalnych prędkości na niektórych kategoriach dróg oraz wykrytymi nieścisłościami w aktach prawnych. Z dróg znikną dotychczasowe znaki D-39 określające limity prędkości, ponieważ straciły swoją aktualność. Nowe znaki zostaną wykonane w technice umożliwiającej systemom wspomagania kierowcy prawidłowe ich odczytanie. Wszystko dla komfortu i bezpieczeństwa kierowców. Znak D-20 “koniec postoju taksówek” straci swoje znaczenie i nie zawsze będzie towarzyszył znakowi D-19, a sam D-19 “postój taksówek” będzie określał długość postoju. Na znakach informujących o atrakcjach turystycznych zostaną  umieszczone dodatkowe informacje, np. o wpisaniu obiektu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.