Nowe zasady certyfikacji kompetencji zawodowych

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rozporządzenie zmieniające zasady certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało już projekt rozporządzenia. 

Zmianie ulega zakres wymagań kwalifikacyjnych dla przewodniczących komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Do tej pory przewodniczącym mogła być osoba posiadająca tytuł magistra i pięcioletni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym. Proponowane zmiany zakładają, że przewodniczącym może zostać także absolwent wydziału prawa lub kierunku transport z trzyletnim stażem w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym. Natomiast absolwentów studiów, których program obejmuje dziedziny z zakresu transportu drogowego obowiązuje jedynie dwuletni staż pracy w administracji publicznej na tym samym stanowisku. Ten sam staż pracy obowiązuje kandydatów posiadających wykształcenie magisterskie i certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.