Ma nie być wpadek z pytaniami egzaminacyjnymi…

Przynajmniej takie są założenia… Zapowiadana nowelizacja przepisów ma zapobiec wprowadzeniu błędnych zadań do państwowej bazy pytań egzaminacyjnych.  

Projekt rozporządzenia w sprawie “komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych” dostosowuje przepisy wykonawcze do tekstu Ustawy o kierujących pojazdami. Uchyla tym samym możliwość umieszczania pytań w postaci scenariuszy, wizualizacji i opisów opracowanych przez podmioty zewnętrzne. Baza pytań egzaminacyjnych na kategorie C lub D zostanie rozszerzona o zadania wykorzystywane na testach kwalifikacji zawodowej. W skrócie – wyłącznie członkowie komisji będą uprawnieni do opracowywania pytań. Zgodnie z projektem rozporządzenia autorzy pytań otrzymywać będą 100 złotych za opracowanie pytań egzaminacyjnych w postaci filmu, 50 złotych wyniesie stawka za opracowanie pytania bez wizualizacji lub ze zdjęciem. Za przetłumaczenie jednego pytania egzaminacyjnego stawka wyniesie 10 zł…