Fakty OSK 30.06.2021 – Zdalna kontrola tachografu

Kontrola tachografu bez konieczności zatrzymywania pojazdu? Śląska ITD testuje nowe rozwiązania.

Śląska Inspekcja Transportu Drogowego testuje prototyp zdalnej kontroli tachografów. Inspektorzy będą mogli zweryfikować pracę kierowcy i pojazdu bez konieczności zatrzymywania. Wszystko odbędzie się przy pomocy specjalnego urządzenia, które będzie łączyć się z tachografem w kontrolowanym pojeździe. Ułatwi to pracę inspektorów.
W 2020 roku inspektorzy dokonali blisko 200 tys.kontroli. Stanowi to 5 procent wszystkich przejazdów. Wykrytych zostało ponad 65 tys. naruszeń – w tym 2000 dotyczących obsługi tachografu.

System zdalnej kontroli tachografów ma zostać wprowadzony do roku 2024 w państwach członkowskich Unii Europejskiej.