Fakty OSK 28.09.2022 – Protest diagnostów w Warszawie

Właściciele i pracownicy stacji kontroli pojazdów sprzeciwiają się zmianom systemu badań technicznych, które ich zdaniem mogą być gwoździem do trumny dla całej branży.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów obawiają się o przyszłość swoich firm, ponieważ koszty związane dostosowaniem do wymagań określonych nowymi przepisami są trudne do oszacowania. Stacja kontroli pojazdów może zostać zamknięta na skutek cofnięcia uprawnień diagnostom, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Dodatkowo, dotychczas pracujący diagności, mogą mieć problem z uzyskaniem świadectwa kompetencji po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów.
Od 14 lat nie zostały podniesione stawki za wykonanie badania technicznego pojazdu, w tym czasie podniesiona została stawka VAT, a minimalne wynagrodzenie jest o 340% wyższe. W pierwszej połowie 2022 roku zamknięte zostały 152 stacje, a do końca roku zamkniętych może zostać nawet 25%. 29 września diagności przyjeżdżają do Warszawy protestować przed Ministerstwem Infrastruktury. W godzinach protestu, tj. od 12.00 do 15.00 część stacji kontroli pojazdów w Warszawie ostrzegawczo nie będzie prowadzić badań technicznych.