Fakty OSK 28.09.2022 – KSD WORD w nowym składzie

Powołane zostały nowe władze Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, tj. Zarząd i Komisja Rewizyjna. Na stanowisko prezesa ponownie wybrany został Janusz Stachowicz, dyrektor WORD Rzeszów.

Przed władzami stowarzyszenia niełatwe zadanie, ponieważ będą musiały stawić czoła stale pogarszającej się sytuacji finansowej WORD-ów. Za jeden z najważniejszych celów stawiają sobie zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej ośrodków egzaminowania poprzez rewaloryzację opłat za egzaminy na prawo jazdy. Władze stowarzyszenia wyrażają nadzieję, że już wkrótce wypracowany zostanie z Ministerstwem Infrastruktury kompromis zadowalający obie strony.