Fakty OSK 28.07.2022 – Małopolska w raporcie Banku Światowego

Bank Światowy opublikował raport “Bezpieczny System”, poświęcony najlepszym praktykom z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wdrażanych na całym świecie. W raporcie znalazła się Małopolska.

Raport Banku Światowego wymienia działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie poprawy infrastruktury, zarządzania prędkością, działań prewencyjnych, edukacyjnych i powypadkowych. Wszystko po to, aby poprawić poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Skala działań Małopolskiej Rady została wyróżniona na tle całej Europy. Przede wszystkim chodzi o koordynację wysiłków i podejmowanych działań z urzędem marszałkowskim, policją, małopolskimi ośrodkami ruchu drogowego, mediami, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, zarządem dróg wojewódzkich oraz Europejską Federacją Ofiar Wypadków Drogowych. Rozwiązania wprowadzone w Małopolsce w ramach projektu “Bezpieczeństwo Pieszych Wspólną Odpowiedzialnością” zostały uznane za przykład godny naśladowania.