FAKTY OSK 27.01.2021 – RPO vs MANDATY

„Wszechmocna władza nie gwarantuje dobrego państwa” – w ten sposób Rzecznik Praw Obywatelskich komentuje projekt zmiany prawa, który odbiera możliwość odmowy przyjęcia mandatu.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podkreśla, że “projektowana regulacja prawna całkowicie przerzuca ciężar procesowy zaskarżenia mandatu na ukaranego”. To on będzie musiał udowodnić swoją niewinność. “Powyższe w społeczeństwie wywoła utratę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, poczucie tworzenia się państwa policyjnego, naruszenia suwerenności woli i powątpiewanie w możliwość udowodnienia swoich racji przed sądem, skoro to obywatel zmuszony zostanie do udowodnienia swojej niewinności. Wszechmocna władza nie gwarantuje dobrego państwa. A chce się obywatelom wmówić, że aby było dobrze, organy państwa muszą mieć nieograniczoną władzę.

Ponadto projekt jest sprzeczny z Konstytucją – podsumowuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Projekt zmian Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wpłynął do Sejmu 8. stycznia.