Fakty OSK 26.10.2022 – Komisja weryfikacyjna – nowe zasady

Rządowe centrum legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

Autorzy projektu podkreślają konieczność właściwych kwalifikacji członków komisji, co umożliwi uniknięcie ewentualnych błędów w testach egzaminacyjnych. W projekcie zawarte zostaną kompetencje, które będą musieli posiadać kandydaci na członków komisji. Proponowane rozwiązania mają zapewnić przejrzystość procesu powstawania pytań egzaminacyjnych oraz ich właściwy poziom merytoryczny. Wszystko to ma zapobiegać powstawaniu błędów w pytaniach egzaminacyjnych. A nawet więcej… Przewodniczący komisji wyznaczać będzie członków grup roboczych, których zadaniem będzie ocena konieczności opracowania nowych pytań egzaminacyjnych sprawdzających wiedzę kandydatów na kierowców w konkretnym obszarze tematycznym.