Fakty OSK 24.03.2021-Będzie trudniej

Zmiany w przeglądach samochodów. Od stycznia 2022 zmienią się terminy oraz zakres obowiązków diagnostów.

Diagnosta będzie miał obowiązek wykonania 5 zdjęć pojazdu, w tym jedno licznika. Zdjęcia mają być przechowywane 5 lat. Po wejściu w życie nowych przepisów zwiększy się też nadzór nad pracą diagnostów. Stację będą kontrolowane raz do roku. Z drugiej strony właściciel pojazdu będzie mógł odwołać się do negatywnego wyniku badania. Sprawą wówczas zajmie się Transportowy Dozór Techniczny.

Przeglądu będzie można dokonać wcześniej. 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego bez utarty dni, które pozostaną do końca. Nowy rozpocznie bieg z datą wygaśnięcia starego, a nie z data badania. Za spóźnienie jednak zapłacimy podwójną stawkę – badania przeprowadzone powyżej 30 dni od wygaśnięcia starego, będzie droższe o 100 procent.

W Polsce negatywny wynik badania otrzymuje 3 procent pojazdów.