Fakty OSK 23.11.2022 – Brak kierowców zagraża gospodarce europejskiej

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego ostrzega, że skala niedoboru kierowców zawodowych wymyka się spod kontroli i może stanowić rzeczywiste zagrożenie dla gospodarki w  Europie.

Kierowców jest mało, a ich średni wiek niebezpiecznie rośnie. Starsi kierowcy odchodzą na emeryturę, a młodzi ludzie nie garną się do zawodu. Unia Transportu Drogowego ostrzega, że w 2026 roku 60 procent stanowisk pracy będzie nieobsadzonych. A to oznacza, że na europejskim rynku pracy brakować będzie około dwóch milionów kierowców zawodowych. W raporcie wskazano, że w niektórych państwach nawet pomimo pięciokrotnie wyższych zarobków kierowców zawodowych od krajowej płacy minimalnej, i tak brakuje kierowców. Niedobory spowodowane są barierą dostępu do zawodu dla młodych ludzi i nieatrakcyjnymi –  szczególnie dla kobiet – warunkami pracy.