Fakty OSK 23.06.2022 – Pierwsza pomoc w szkołach

Od 1-go września obowiązkowy kurs pierwszej pomocy zostanie wprowadzony do programu nauczania w szkołach średnich.

Nie będzie wątpliwości co do profesjonalizmu prowadzących. Przepis umieszczony w projekcie ustawy o ochronie ludności zakłada, że szkolenie będzie organizowane oraz prowadzone przez licencjonowanych ratowników medycznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że celem tych kursów nie jest zdobycie teoretycznej wiedzy, ale nauka praktycznych umiejętności podtrzymywania i ratowania życia przez ogromną rzeszę młodych ludzi.