Fakty OSK 23.03.2022 – Nowy Zarząd PFSSK

Otwarcie na branżową młodzież i szeroka działalność reprezentująca interesy ośrodków szkolenia kierowców to priorytety nowego zarządu Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

W skład wybranego 19 marca zarządu weszli: prezes Jan Szumiał, a także: Cezary Drozdowski, Grzegorz Łapeta, Jakub Szkudlarczyk i Zbigniew Hyży. Federacja zamierza podejmować działania szkoleniowe, organizować konferencje adresowane do przedstawicieli branży, zapowiada aktywne uczestnictwo w pracach komisji sejmowych oraz reprezentowanie środowiska branżowego w negocjacjach z władzami. A wszystko to w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach i w dobrze pojętym interesie branży szkoleniowej. Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Stowarzyszeń odbyło się w dniu 19.03.2022 w Gościńcu „ Nad Wartą ” w Uniejowie.