Fakty OSK 23.02.2022 – NIK zalecił, i co z tego…?

Kłopotów Ministra Adamczyka ciąg dalszy. Do tej pory nie powstała agencja bezpieczeństwa transportu, której powołanie zalecił NIK.
Poseł Michał Jaros zadał ministrowi infrastruktury kłopotliwe pytania dotyczące założeń planu bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2022 oraz wyników osiągniętych z tytułu realizacji planu w roku ubiegłym. Poseł domaga się przedstawienia analiz i wniosków z realizacji ubiegłorocznych założeń. Kolejne pytanie dotyczyło szumnie zapowiadanego sześć lat temu powołania instytucji, która miałaby się zajmować wyłącznie BRD. NIK zwracał uwagę w wynikach kontroli przedstawionych w 2014 i 2021 roku na konieczność powstania takiej, umocowanej ustawowo, instytucji. Wybiegając w przyszłość, Michał Jaros zapytał również, czy rząd zamierza przedstawić w przyszłym roku analizę stanu bezpieczeństwa na drogach po wprowadzeniu zaostrzonych kar dla kierowców łamiących przepisy drogowe.