Fakty OSK 21.09.2022 – Egzaminatorzy wrócili do pracy

Protest zostaje zawieszony do końca września. Egzaminatorzy wciąż czekają na zaproszenie do rozmów ze strony ministra infrastruktury.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Warszawie 17 września, przedstawiciele egzaminatorów poinformowali o powołaniu, cytujemy: ponadorganizacyjnego przedstawicielstwa środowiska egzaminatorów. Wojciech Dusza z Komitetu Egzaminatorów RP oświadczył, że przedstawiciele środowiska egzaminatorów czekają do końca września na zaproszenie do Ministerstwa Infrastruktury i konstruktywną rozmowę z ministrem Andrzejem Adamczykiem. Jeśli do niej nie dojdzie, wszczęta zostanie procedura sporu zbiorowego. A to, z kolei, doprowadzi do strajku generalnego egzaminatorów oraz pracowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Dusza zaapelował do wszystkich egzaminatorów o tymczasowe zawieszenie protestu oraz powrót do pracy. Według uzyskanych informacji w tym tygodniu egzaminy odbywają się w całym kraju już bez zakłóceń.