Fakty OSK 21.04.2022 – Federalny system szkolenia kierowców zawodowych

Po wieloletniej dyskusji Stany Zjednoczone wprowadzają ogólnokrajowy standard szkolenia kierowców zawodowych.

Nie oznacza to jednak, że w USA zostaje ograniczona wolność szkolenia. Wręcz przeciwnie. Kongres zdecydował się przede wszystkim na opisanie przepisami powszechnie obowiązującej praktyki. A ta opiera się na wolności w edukacji i szkoleniu. Szkolenie teoretyczne może odbywać się zarówno w ośrodkach szkolenia kierowców, jak i przez Internet. Uczyć się można także samodzielnie w oparciu o zakup materiałów autoryzowanych przez Departament Transportu. Szkolenie praktyczne może, ale nie musi, odbywać się w ośrodkach szkolenia kierowców. Kandydaci na kierowców zawodowych mogą szkolić się także w:
firmach transportowych,
klubach, w których jako wolontariusze pracują kierowcy zawodowi,
szkołach,
organizacjach ad hoc tworzonych przez samorządy w reakcji na potrzeby rynku.
Instytucje, które zapraszają kandydatów na szkolenie mogą zarejestrować się w ogólnokrajowym portalu internetowym. Ma to zainteresowanym ułatwić kontakt i usprawnić komunikację.