Fakty OSK 19.10.2022 – Powstaje „Polska Partia Kierowcy Zawodowi”

W Internecie opublikowana została lista postulatów, które autorzy inicjatywy zamierzają ogłosić przez Ministerstwem Infrastruktury.

Celem nowej formacji na scenie politycznej jest walka o poprawę warunków pracy w transporcie, usprawnienie ruchu samochodów ciężarowych oraz inne traktowanie kierowców zawodowych w zakresie wykroczeń drogowych. Chodzi o przywrócenie anulowania punktów karnych nałożonych za wykroczenia drogowe po roku, a nie po dwóch. Postulowane jest także podwyższenie limitów prędkości dla pojazdów ciężarowych na drogach ekspresowych i autostradach. Ważnymi postulatami, które wpisują się w europejską dyskusję o warunkach pracy kierowców są, m.in. egzekwowanie pakietu mobilności, dostęp do normalnych warunków sanitarnych w firmach logistycznych dla kierowcy, budowa większej ilości parkingów na autostradach i drogach ekspresowych, obowiązkowa europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, emerytura po przepracowaniu czterdziestu lat w transporcie. Ministerstwo Infrastruktury nie odpowiada na postulaty.