Fakty OSK 19.10.2022 – Jednakowe limity prędkości w całej Unii?

Europejska Rada Bezpieczeństwa i Transportu odniosła się do postulowanej przez Komisję Europejską rekomendacji ograniczenia prędkości na autostradach i w miastach.

Dokument zatytułowany “Oszczędzaj energię” skierowany w maju przez Komisję Europejską do państw członkowskich koncentruje się na kwestiach wpływu prędkości na wydatek energetyczny oraz poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proponowane limity to 120 km/ godz. na autostradach i 30 km/ godz. w miastach. Reakcje państw członkowskich Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i Transportu są różne. Niektóre państwa, np. Estonia i Łotwa wyraziły gotowość do pracy nad proponowanym rozwiązaniem. Z kolei Duńczycy, Szwedzi i Hiszpanie poinformowali, że rekomendacja już została wdrożona. Niemcy odmówili, a część państw, w tym np. Polska i Portugalia nie udzieliły odpowiedzi.