Fakty OSK 19.10.2022 – Czy będziemy dmuchać przed pracą?

W Sejmie procedowany jest rządowy projekt przepisów wprowadzających do kodeksu pracy możliwość prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Procedowane rozwiązanie podyktowane jest przepisami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. W polskim systemie prawnym brak jest podstaw do samodzielnego przeprowadzania przez pracodawcę kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Autorzy projektu zauważają, że brak takiej możliwości może zagrażać zdrowiu i życiu samego pracownika, jego współpracowników, a także osób trzecich. Może to prowadzić do zniszczenia mienia. A przede wszystkim do utraty zdrowia lub nawet śmierci samego pracownika lub innych osób. Po pierwszym czytaniu propozycja zmian przepisów skierowana została do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań szczegółowych.