Fakty OSK 19.05.2022 – Narodowy Program BRD opublikowany

Przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego plan działań na lata 2022-2030 ma sprawić, że za osiem lat w Polsce na drogach ginąć będzie aż o połowę mniej ludzi niż obecnie.

Strategia zakłada powołanie państwowej jednostki o charakterze wiodącym w dziedzinie BRD. Strategia ogólnie wskazuje drogę rozwoju, np. zakłada, cytujemy: monitoring wybranych postaw, zachowań i opinii uczestników ruchu drogowego. W strategii znajdziemy wiele akcji o charakterze edukacyjnym. A także wpisujące się w dzisiejszy temat programu: rozszerzenie treści nauczania wychowania komunikacyjnego w szkolnictwie powszechnym. Znajdziemy w niej jednak także wiele działań definiowanych szczegółowo, np. rozwój automatycznego systemu nadzoru nad ruchem drogowym na wszystkich rodzajach dróg.