Fakty OSK 18.01.2023 – To mają być bezpieczne ferie

Od 16 stycznia do 26 lutego na polskich drogach należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu w związku z trwającymi szkolnymi feriami zimowymi.

Policja zapowiada podwyższenie poziomu monitorowania płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku. Policjanci szczególną uwagę zwracać będą na przestrzeganie przez kierowców dopuszczalnych limitów prędkości oraz prawidłowy sposób przewożenia pasażerów i  bagażu, jak również stan techniczny pojazdów i jego wyposażenia. Zweryfikują oni także uprawnienia kierującego i jego stan trzeźwości. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa.