Fakty OSK 18.01.2023 – Policja nie przestanie zatrzymywać praw jazdy

Odnosząc się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Komenda Główna Policji wydała oświadczenie, w którym zapowiada kontynuowanie zatrzymywanie praw jazdy w przypadku przekroczenia prędkości o ponad 50 km/ godz. w obszarze zabudowanym lub przewożenia niedozwolonej liczby osób.

Komenda Główna podkreśla, że policjant jest w takim przypadku zobowiązany do zatrzymania prawa jazdy i poinformowania o tym starosty. Przypomnijmy, że w grudniu  ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą przepis o zatrzymaniu praw jazdy wyłącznie na podstawie nieweryfikowalnej informacji policji.  Komenda Główna twierdzi, że rozstrzygnięcie odnosi się do kwestii proceduralnych prowadzonego przez starostę postępowania administracyjnego. Policja zaznacza, że podstawą do zatrzymania krajowego prawa jazdy jest art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który nie był przedmiotem rozważań Trybunału w kontekście zgodności z Konstytucją RP. Tymczasem Marcin Warchoł- wiceminister sprawiedliwości, w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej zapowiedział, że rząd nie zamierza zmieniać przepisów. Wszystko jest w porządku? Odmienne stanowisko wyraża Związek Powiatów Polskich, według którego przepisy muszą zostać znowelizowane.