Fakty OSK 18.01.2023 – Nowe rozporządzenie w sprawie systemu oceny ryzyka

Opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury nowy projekt rozporządzenia systemu oceny ryzyka przewoźników drogowych wejdzie w życie 1 lutego bieżącego roku.

Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczasową metodę kalkulacji współczynnika ryzyka wystąpienia naruszeń przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowe przerwy i odpoczynek kierowcy. Nowa metoda obliczenia ryzyka przedsiębiorstw transportowych oparta zostanie na wspólnym wzorze. Na podstawie wyniku, kontrolowane przedsiębiorstwa zostaną zakwalifikowane do właściwego przedziału ryzyka. Informacja o podmiotach, które znajdą się w grupie wysokiego ryzyka zostanie udostępniona wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, Komendantowi Głównemu Policji, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Głównemu Inspektorowi Pracy i Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. Podmioty, które znajdą się w grupie najwyższego ryzyka będą typowane do kontroli w pierwszej kolejności. Projekt rozporządzenia ma na celu, m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 15 lipca 2020 roku.