Fakty OSK 17.11.2021-Branża pyta Ministerstwo

Organizacje branżowe piszą do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie szkoleń okresowych w WORD-ach.

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców skierowały do Ministerstwa Infrastruktury pismo, w którym twierdzą, że znowelizowana ustawa o transporcie drogowym nie określa metod i form prowadzenia szkolenia okresowego prowadzonego przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Przedstawiciele branży pytają „czy prawidłowa jest interpretacja, iż prowadzenie szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest wyłączną kompetencją przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej trzech lat?”