Fakty OSK 17.02.2021-Plany na zmiany

Ministerstwo Infrastruktury ma plan zmian. Mają one objąć okresowe szkolenia kierowców zawodowych, zasady uzyskania prawa jazdy oraz funkcjonowania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy.

Jedną z planowanych zmian jest umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu. Część kierowców ma być zwolniona z wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych – czytamy w projekcie.

Kierowcy otrzymają nowy dokument – Kartę Kwalifikacji Kierowcy – który będzie potwierdzał ich kompetencje.
Dodatkowo nadzór nad ośrodkami szkolenia mają wspólnie prowadzić: Inspektor Transportu Drogowego oraz Okręgowy Inspektor Pracy. Z przekazanych mediom informacji dowiadujemy się, że uproszczone zostaną także zasady przeprowadzania testu kwalifikacyjnego. Po zmianach testy będą się odbywały w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Resort nie przedstawia szczegółów. Zmiany wynikają dostosowywania prawa krajowego z unijnym.