Fakty OSK 16.11.2022 – Nietykalni kierowcy transportu zbiorowego

Grupa posłów przedstawiła projekt przepisów, które umożliwią kierowcom transportu zbiorowego korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

Zgodnie z treścią poselskiego projektu ustawy przedmiotem szczególnej ochrony w czasie wykonywania obowiązków zawodowych stanie się nietykalność cielesna kierowców pojazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Chronione będzie życie i zdrowie kierowców, maszynistów, motorniczych, a także ich godność osobista oraz prawidłowość prowadzonych przez nich czynności. Zgodnie z artykułem 222, paragraf 1 kodeksu karnego osoba naruszająca nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego może zostać ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. Projekt opiniowany jest obecnie przez Biuro Analiz Sejmowych i Biuro Legislacyjne.