Fakty OSK 16.06.2021 – Długie terminy i … kolejki

Powróciły stare terminy i pojawiły się kolejki oraz zatory w urzędach.

Z początkiem tego roku przywrócono obowiązek rejestracji pojazdu w okresie do 30 dni od dnia sprowadzenia na terytorium Polski. W przypadku niedopełnienia obowiązku, grozi nam kara grzywny. Rozwiązania stosowane w pandemii pozwalały zgłosić się w urzędzie do 180 dni. Problem pojawia się w konfrontacji z rzeczywistością. Pandemia nie ustała i utrudnia dotrzymanie ustawowego terminu, co skutkuje kolejkami i wydłużaniem wyznaczonych przez urzędy terminów.
Rząd planuje wydłużyć czas rejestracji dla sprowadzanych pojazdów, a Sejm zaopiniował pozytywnie nowelizację ustawy covidowej, która częściowo rozwiązuje problem i wydłuża termin do 60 dni. Teraz ustawa czeka na opinię w Senacie.