Fakty OSK 16.03.2022 – Polski transport stanie?

Czy to wizja rodem z filmu science fiction, czy trzeźwa ocena rzeczywistości i prognoza niedalekiej przyszłości…?
Pakiet mobilności, wojna w Ukrainie i wyjazd kierowców, szalejące ceny paliw, zerwane łańcuchy dostaw- na polski transport spadły klęski, przy których plagi egipskie brzmią jak lekkie przeziębienie. Firmy transportowe działające na rynkach wschodnich coraz częściej głośno mówią o przynajmniej czasowym zawieszeniu działalności. Dla wielu firm marzec będzie miesiącem odpowiedzi na pytanie, czy w obecnych warunkach da się prowadzić rentowny biznes. Sytuacja nie dotyczy wyłącznie Polski, firmy transportowe w Hiszpanii, Niemczech, Francji coraz głośniej mówią o zakłóceniach procesu stabilnych dostaw towarów do odbiorców. W Polsce, ze względu na wysoki udział transportu w PKB państwa, problemy transportu mogą naprawdę stać się biblijną plagą dla gospodarki.