Fakty OSK 16.02.2022 – Przeglądy po nowemu

1 września bieżącego roku wejdą w życie przepisy, które mają zrewolucjonizować jakość okresowych badań technicznych pojazdów.

Ustawodawca skupia się przede wszystkim na zmuszeniu stacji diagnostycznych oraz diagnostów indywidualnie do należytego wykonywania przeglądów. Natomiast kierowców zamierza surowiej karać za nieterminowe zgłaszanie się na badania techniczne. Jeśli właściciel pojazdu zgłosi się na przegląd spóźniony o ponad 30 dni, zapłaci podwójną stawkę. Już teraz, jeśli kontrola policyjna wykaże brak ważnego badania technicznego, właściciel pojazdu płaci mandat w wysokości 1,5 tysiąca złotych. Na diagnostę nałożony zostanie obowiązek wykonania szczegółowej dokumentacji fotograficznej badanego pojazdu. Kierowcy, którzy nie zgodzą się z wynikiem badania orzeczonym przez diagnostę, będą mogli odwołać się od decyzji do dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.