Fakty OSK 15.12.2021- Brak kierowców zawodowych

Już w tej chwili w Polsce  brakuje ponad sto tysięcy kierowców zawodowych.

W raporcie Rynek pracy kierowców w Polsce czytamy, że główne przyczyny obecnych problemów kadrowych polskich firm transportowych to bariery formalno-prawne oraz wysokie koszty zdobycia uprawnień kierowcy zawodowego. W tej dramatycznej sytuacji spółki transportowe ratują się dostosowując ofertę zatrudnienia do oczekiwań pracowników z zagranicy. Barierami w zatrudnianiu obcokrajowców okazują się jednak przepisy prawne oraz bariera językowa. Wyjaśnienie kierowcom wielu skomplikowanych zagadnień, choćby związanych z czasem pracy kierowców, jest w tej sytuacji znaczącym wyzwaniem. Dlatego branża transportowa coraz częściej sięga po rozwiązania telematyczne umożliwiające skuteczną komunikację właścicielom firm, spedytorom oraz kierowcom. Już i tak skomplikowaną sytuację firm transportowych dodatkowo pogarsza niestabilność zatrudnienia: aż 20% kierowców zawodowych zamierza zmienić pracę w czasie najbliższych trzech miesięcy.