Prezydent podpisał, a samorządy dopłacą… WORD-om

Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Kontrowersyjne przepisy o finansowaniu Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego przez samorządy wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku. 

Stanowią one, że przychodem WORD-ów mogą być dotacje z budżetu województwa przeznaczone na finansowanie kosztów realizacji zadań ośrodków. Sejmiki województw określą warunki wynagradzania egzaminatorów, a także wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego. Opłata za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu na wszystkie kategorie prawa jazdy nie będzie mogła przekroczyć 50 zł, a za część praktyczną- w zależności od kategorii – będzie to 200 lub 250 złotych.  Samorządowcy protestują twierdząc, że uchwalona przez Sejm ustawa łamie postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślają, że dofinansowanie WORD-ów nigdy nie było zadaniem samorządów. Przedstawiciele województw apelowali do głowy państwa o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego lub z powrotem do Sejmu. Podpisanie ustawy skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian odpowiednich rozporządzeń wykonawczych.