Posłowie pytają ministra o bezpieczeństwo na przejściach

Grupa posłów wystąpiła do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą pierwszeństwa pieszych na przejściu dla pieszych. Wiceminister Rafał Weber odpowiedział, że jest zdecydowanie lepiej niż w latach ubiegłych. 

Posłowie nawiązują do przepisów, które weszły w życie 1 czerwca 2021 roku, a których celem było zapewnienie pieszym wyższego poziomu bezpieczeństwa. Parlamentarzyści pytają o statystyki wypadków z udziałem pieszych na przestrzeni kilku lat. Zwracają także uwagę na niebezpieczny, nowy zwyczaj pieszych- wchodzenie na zebrę bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd. Poza tym wskazują na przytaczane przez kierowców argumenty o spowolnieniu ruchu, zatorach, a nawet braku możliwości prowadzenia płynnej, bezpiecznej, ekologicznej jazdy. Udzielając odpowiedzi, wiceminister Rafał Weber wybrał statystyki wypadków w okresie od czerwca do grudnia lat 2019, 2020, 2021. Przy czym, druga połowa roku 2020 została uznana za niemiarodajną, ze względu na zmniejszoną mobilność w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Porównanie drugiego półrocza lat 2019 i 2021 wskazuje na znaczący, bo kilkudziesięcioprocentowy spadek liczby ofiar wśród pieszych w kategoriach: liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych oraz liczby rannych i zabitych w wypadkach na przejściach dla pieszych.